Mezinárodní festival mládeže Ruština, řeč poezie

O Festivalu

Obecné informace

Ruský jazyk je jedním ze světových (globálních) jazyků. Komunikace v ruštině probíhá mezi velkým množstvím lidí po celém světě, proto zaujímá důležité místo jako jazyk mezinárodní komunikace spolu s čínštinou, angličtinou, španělštinou, arabštinou, portugalštinou, francouzštinou a němčinou.

Podle nejnovějších údajů je ruština desátým jazykem na světě podle počtu rodilých mluvčích, a pátým nejvíce mluveným jazykem na světě podle celkového počtu mluvčích: má celosvětově více než 150 milionů mluvčích, více než 100 milionů ovládají ruštinu jako druhý jazyk, asi 38 milionů se jej učí jako druhý jazyk. To platí zejména pro představitele zemí se státním jazykem, který má slovanské kořeny.

Ruština je pracovním jazykem řady mezinárodních organizací, zejména OSN a UNESCO.

Kromě historického a světového významu je však ruský jazyk také zdrojem velké kultury. Ruská literatura a poezie zaujímají ve světovém kulturním dědictví velmi významné místo.

Mezinárodní festival mládeže „Ruština, řeč poezie“ byl vytvořen s tím, aby dětem a mladým lidem z různých zemí sdělit roli ruského jazyka, literatury a umění ve světě. Účelem této události je ukázat hloubku a krásu ruského jazyka, inspirovat lidi, aby se s ním seznámili, ukázat, jak úžasné je umět číst díla Alexandra Puškina, Lva Tolstého, Fjodora Dostojevského v originále.

Jsme si jisti, že ponoření do světa ruské literatury a poezie může poskytnout obrovský živý svět - stačí jen udělat první krok!